Login
De computis, rok 1494, Benátky

Mona Lisa on Facebook "Úspešný obchodník potrebuje tri veci: dostatočnú hotovosť alebo úver, dobré záznamy o transakciách a účtovný systém, ktorý mu umožní vidieť stav svojich financií na prvý pohľad."


Prvá veta 16. kapitoly z knihy Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita. V časoch rozkvetu renesancie ju napísal Luca Pacioli, učiteľ na Univerzite v Miláne. Jeho žiakom matematiky bol aj Leonardo da Vinci. V knihe zhrnul svoje poznatky z matematiky a geometrie. Poslednú kapitolu "De computis" venoval opísaniu podvojného účtovníctva, ktoré používali benátski kupci.
(Association of Chartered Accountants in the United States, PDF)

Účetnictví, rok 1897, Praha

Old Merchant in Germany "Účty a obchodné knihy sa vedú za tým účelom, aby obchodník, priemyselník, remeselník alebo ktorýkoľvek iný podnikateľ poznal stav svojho imania, aby vedel, z akých častí sa skladá jeho imanie, či mu ubúda alebo pribúda, či zarobil alebo prerobil, aby mal vždy prehľad o každom svojom obchodnom rokovaní, aby v každej chvíli vedel u koho má akú pohľadávku a komu je čo dlžný, aby vedel o tom, aké sú jeho zásoby, koľko má mať a koľko má skutočne hotových peňazí. Účtovníctvo teda poskytuje verný obraz činnosti obchodníka všeobecne a tiež jeho obchodných prípadov..."

"Bez riadneho vedenia kníh nikdy nemôže obchodník prosperovať, aj keby jeho zárobky boli akékoľvek vysoké."
© SG Dev 2009-2023
Kontakt
Zoznam platiteľov DPH s IBAN
Rizikové subjekty DPH
Fio bank zlaté číslo
Hore