Login

Účtovníctvo mzdy a personalistika

Účtovníctvo spracovávame v softvéri SG účto-online. Tento sa vyznačuje tým, že je prístupný formou webovej aplikácie tak vám ako klientovi a takisto nám ako účtovnej kancelárií. Obsahuje modul sklad, ktorý viete využívať vy aj vaši zamestnanci na prevádzkach kdekoľvek.

V rámci podvojného účtovníctva spracujeme:

 • Faktúry odberateľské, faktúry dodávateľské, banku, pokladne, sklady
 • Evidencia majetku, odpisy
 • Zaúčtovanie miezd komplet
 • Priznanie k DPH
 • Priznanie k dani z motorových vozidiel
 • Priznanie k dani z príjmu právnických osôb
 • Intrastat
 • Súhrnný výkaz
 • Správu pohľadávok
 • Rekonštrukciu účtovníctva

V rámci agendy personalistiky a miezd spracujeme:

 • Zavedenie a zrušenie pracovných pomerov, dohôd vrátane vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • Prihlášky a odhlášky na všetky štátne inštitúcie ako zamestnávateľa tak zamestnancov
 • Výpočet miezd v jednotlivých mesiacoch, vrátane všetkých mesačných a ročných výkazov pre SP, ZP, DU
 • Spracovanie potvrdení pre zamestnancov
 • Spracovanie ročných zúčtovaní daní zo závislej činnosti
 • Vedenie personálnych zložiek zamestnancov

Právne služby zakladanie spoločností

Zakladanie s.r.o., zápisy do Obchodného registra, valné zhromaždenia, vkladanie účtovných závierok do ORSR

Založenie s.r.o. v cene 330€ (mimo poplatku na Živnostenskom oddelení) vrátane vypracovania všetkých dokladov potrebných k založeniu spoločnosti

Služba zahŕňa:
 • Poradenstvo
 • Vypracovanie potrebných dokladov
 • Vybavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • Podanie na OR SR
 • Komunikáciu s OR SR a Živnostenským úradom
Telefón: 0904 379 183 Mail: krulova(zavinač)uctovnaonline.sk
© SG Dev 2009-2022
Kontakt
Zoznam platiteľov DPH s IBAN
Rizikové subjekty DPH
Fio bank zlaté číslo
Hore