Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

80/20 náklady a DPH 80%

Faktúry, pokladničné a interné doklady: Ako rýchlo nahadzovať náklady vo výške 80% a nemusieť robiť jazdnú knihu a podobne?
1.Náklady:
Takto vyzerá normálne účtovanie nákladovej faktúry:


Teraz stlačte button "80/20" a účtovanie rozpočíta:

5XX účty dá 80% z pôvodnej.
Pridá riadok na 5XX-999, kde dá zvyšných 20%.
343 DPH dá 80% z pôvodnej.
Pridá riadok na 501-900, kde dá zvyšných 20%.
(ak stlačíš Naklonuj, dá sa to naspäť kde to bolo.)
Zaúčtuj.
Poznámka k účtu 501-900, zvyšná DPH:
Je to z pohľadu dane z príjmov daňový alebo nedaňový náklad?
Logicky by mal byť daňový, lebo firma ho zaplatila, z DPH si ho nemôže odpočítať a stále je to v rámci 80% z celkovej ceny (s DPH).
Zákon o dani z príjmov tak hovorí tiež: §19 ods. 3) pism. k) bod 2
Daňovými výdavkami sú aj daň z pridanej hodnoty ak na jej odpočítanie platiteľ dane z pridanej hodnoty nemá nárok.
Kto sa bojí nech nechodí do lesa, podľa mňa je to normálny náklad, za rok je to veľa peňazí, 20% z 20% sú 4%.
Répondez s`il vous plait, regrets only.

2.DPH:
Pribudlo zaškrtávatko "80%".

Ak je zaškrtnuté, tak pri "Zaraď hromadne" dá 80% odpočet dph v KV, v DPH priznaní sú sumy znížené na 80%.
Dá sa zaškrtnúť a odškrtnúť aj keď je už doklad zaradený v DPH. Zmení mu to % odpočtu.