Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Ako fungujú druhy dokladov?

Druhy dokladov - prednastavené predkontácie, zrýchľujú účtovanie. Väčšina dokladov je opakujúcich sa.
Tieto predkontácie si môžete nastaviť pre potreby Vašej firmy. Pri evidovaní dokladu potom stačí vybrať správny druh dokladu a program Vám predvyplní účtovanie aj zo sumami z dokladu.
Choďte do Menu > Iné > Druhy dokladov.

V okienku "Účtovanie" je stĺpec "Políčko". To znamená, že sumu do tohto účtovného riadku má vypĺňať z tohto políčka dokladu.
Pokiaľ necháte políčko nevyplnené (--), dôležité je aby ste vyplnili prvé políčko - "Text".
V prípade faktúry sa položky "text" vyplnia do rozbalovátka pri nahadzovaní položiek do faktúry. V prípade z obrázku hore to bude "služba" a "tovar".

Čiže keď robíte faktúry, vyberiete, či je to služba alebo tovar.
Po uložení dokladu sa predvyplní účtovanie tak, že už budú spočítané riadky z faktúry za služby, ktoré účtujeme na 602 a na tovar, ktorý účtujeme na 604.
Takto nepotrebujete zbytočne veľa druhov dokladov na rôzne veci, stačí Vám jeden na vyšlú faktúru, kde si dáte analytiky podľa potrieb Vašej firmy.
A pri fakturácii môžu byť na jednej faktúre zmixované všetky možné položky - z hľadiska ich účtovania.

Analytické účtovanie podľa pokladne a bankového účtu:
V druhu dokladu zadajte len syntetiku.

Pri uložení doklad program sám vyplní analytiku na základe toho, čo zadáte v Pokladni alebo Bankovom účte.
Menu > Banka > Bankové účty

Nazvali sme to závislý účet - tento účet je závislý na tomto bankovom účte.

Ďalšie možné využitie závislého účtu
Sú firmy, ktoré chcú účtovať veľmi analyticky, hlavne čo sa týka nákladov.
Napríklad účtovať mobily každý na samostatný analytický účet, alebo PHM na autá samostatne.
V takom prípade by sa Vám mohlo stať, že:
- v rozbalovátku Predpis bude priveľa položiek na normálnu robotu
- keď pribudne nové auto, museli by ste okrem založenia analytického účtu ešte nahadzovať riadok do všetkých druhov dokladov, ktorých sa to týka.
Toto môžete vyriešiť použitím závislých účtov. Napríklad máte 10 mobilov účtovaných analyticky na 10 účtov.
Do druhu dokladu nahodíte len jeden riadok - syntetiku - 518 - Ostatné služby.

Pri nahadzovaní došlej faktúry vyberiete len Predpis: Služba a na konci riadku sa ukáže ďalšie rozbalovátko, kde máte na výber všetky mobily.

Čísla mobilov alebo mená ich užívateľov berie program priamo z účtovnej osnovy - z názvu účtu. Takže sa ani nepopletiete pri evidovaní alebo účtovaní.


Závislé účty sa dajú použiť aj v pokladničných alebo bankových dokladoch. Aj v interných.
Napríklad "Vklad spoločníka", ak máte viac spoločníkov čo vkladajú/vyberajú.
Druh:

Osnova:

Nový bankový doklad: ak vyberiete druh "Vklad spoločníka", pribudne rozbalovátko na výber spoločníka.

Pri spoločníkoch to nemá až taký veľký zmysel, lebo tí sa až tak často nemenia ako autá alebo mobily, ani ich nebýva toľko.
Napriek tomu sa to osvedčilo, lebo človek sa menej pomýli, ako keď priamo vyberá analytiku pri účtovaní.
Môžete tak ušetriť svoju energiu a venovať ju niečomu inému.
Najviac energie žerie sústredenie sa - a účto online pomáha zložité procesy transformovať na jednoduché.

Čo sa týka položiek zo stĺpca "Text" v druhu dokladu pri pokladničných a interných dokladoch, tam sa nepridávajú položky ako na faktúre, ale sa rovno zobrazia všetky po riadkoch a vyplníte len tie, ktorých sa pokladničný/interný doklad týka.

Doklad: