Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Ako nahodiť stavy a začať účtovať existujúcu firmu? Aj zo saldom?

Nemusíte čakať na január, môžete prehodiť účtovníctvo v ktorýkoľvek mesiac v roku. Stačia Vám na to dva interné doklady.

a) Postup pre začatie v priebehu roku aj zo saldom: Ak začínate napríklad k 1.8.2012

1. Nahoďte všetky faktúry z otvoreného saldokonta k 31.7. zo starého softu a normálne ich zaúčtujte. Dátum vystavenia a splatnosti dodržujte, účtovné obdobie môžete hociktoré menšie ako 08/2012.

2. Pozrite si zostatky všetkých účtov v Hlavnej Knihe k 31.7. a spravte interný doklad k 31.7. (vyrovnávací doklad), kde budú tieto zostatky mínusom - na rovnakých stranách ako na faktúrach - vynulujete teda stav HK k 31.7.2012.

(tlačítko "Ulož koncept" Vám uloží celé účtovanie - ak sa nedá zaúčtovať, napríklad nesedí MD-DAL alebo nesedí suma na doklad, uložte si účtovný koncept a zeditujte doklad - opravte sumu)

3. Potom spravte druhý interný doklad k 31.7.2012 (počiatočné stavy), v ktorom nahodíte stavy všetkých účtov k 31.7. zo starého softwaru. Aktíva a Náklady dáte na stranu MD, Pasíva a Výnosy na DAL.4. Máte nahodené saldokonto aj stavy hlavnej knihy k 31.7.2012.

5. V saldokonte ručne spárujete vyrovnávací doklad a počiatočný doklad. Sumy sú rovnaké, takže Vám odídu z otvoreného zo salda.

b) Postup pre začatie k 1.1.
Rovnaký postup, len 5 a 6-kové účty sú nulové - použite otvárací doklad k 1.1 alebo stav HK k 1.1. zo starého programu. Interné doklady nahráte do starého roka, napríklad k 31.12.
Do vyrovnávacieho dokladu môžete dať oproti 311 a 321 hocijaké 5 alebo 6-kové účty. Tie sa cez rok v HK neprenášajú.
Pozor pri nahadzovaní faktúr z otvoreného saldokonta - oproti 321 alebo 311 atď. dajte vždy 5-kový alebo 6-kový účet. Tie sa cez rok neprenášajú, kdežto súvahové účty (napr. 131) áno.