Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Ako párovať saldokonto?

V účtoonline sú dve možnosti ako párovať doklady v salde:

1. Priamo pri účtovaní dokladu. Keď zadáte na účtovanie saldokontný účet, ponúkne Vám na výber rozbalovátko s dokladmi na pripárovanie.

Ponúka len doklady zaúčtované, zaradené v saldokonte nespárované na nulu, s rovnakým variabilným symbolom ako má doklad čo účtujete.
Ak v jednom doklade účtujete viac saldokontných účtov, každý môžete pripárovať inde - ku každému sa ponúkne vlastné rozbalovátko.

2. Ručné párovanie vo formulári Saldokonto:

Položky spárované na nulu majú zelenú kvačku na hlavnom doklade (predpise). Modrý krúžok slúži na odpárovanie podpoložky (úhrady).
Páruje sa myšou spôsobom drag & drop (chyť a pusť).
Chytíte doklad (riadok v salde) za účet (kurzor kríž), presuniete ho na doklad (účet - vyfarbí sa riadok) ku ktorému ho chcete pripárovať a pustíte.

Ružovou sa vyfarbia tie riadky, ku ktorým môžete pripárovať doklad čo ťaháte.
Zelenou sa vyfarbia tie riadky, ku ktorým môžete pripárovať doklad čo ťaháte a majú rovnaký variabilný symbol.

Faktúry a interné doklady môžete párovať medzi sebou.
Pokladničné a bankové doklady sa dajú párovať len na faktúry alebo interné doklady (nemôžu byť predpisom).
Tzn.: Ak platíte jednou sumou naraz viac faktúr, nemusíte deliť doklad, ktorým ste platili, ale môžete spojiť dotyčné faktúry do jedného salda aj s dokladom o platbe.