Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Ako si môžem pozrieť čo sa dialo s dokladom X?

Choďte do Menu > Iné > História.
Vo filtri do políčka Text napíšte číslo dokladu a dajte Hľadať.