Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Ako si nastavím názov firmy, ičo a celú hlavičku na daňové výkazy v PDF? DPH priznanie, Súvaha a Výkaz ziskov a strát

Choďte do Menu > Iné > Hlavička výkazov DRSR.
Ak už máte výkaz otvorený, otvorte ho nanovo, aby sa aj údaje hlavičky načítali nanovo.