Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Ako spraviť DPH priznanie za 2 minúty?

Priebežný vývoj DPH priznania môžete sledovať na hlavnej obrazovke firmy.


Pre vytvorenie DPH priznania choďte do Menu > Iné > DPH.


Stlačte "Zaraď hromadne" - všetky doklady účtované na 343 sa zaradia do zoznamu, ktorý vidíte - Doklady v DPH. Obdobie program berie podľa dátumu daňovej povinnosti na doklade.
V zozname vidíte aj do ktorého riadku DPH priznania je doklad zaradený a ktorého DPH priznania sa týka (MFSR).
Vyšlé doklady sa zaradia do riadku "Dodanie tovaru alebo služby podľa..." a došlé do "Nákup tuzemsko (Odpočet dane...", alebo do riadku, ktorý je nastavený v druhu dokladu - napríklad zahraničná faktúra došlá ide na samozdanenie:


Stlačte "Vyplň DPH priznanie".
Vyplní sa celý formulár z DRSR, údaje môžete pozmeniť ak potrebujete.


Hotové priznanie si dajte exportovať do XML a vložte ho do portálu finančnej správy www.financnasprava.sk.

Osobitné zaradenie a vyradenie dokladov
Každý doklad môžete otvoriť a zaradiť ho do DPH s číslami aké chcete. Takisto aj vyradiť.
Ak je doklad zaradený do DPH, tlačítko DPH je zelené.
Po jeho otvorení môžete zmeniť či je zaradený a s akými číslami.