Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Ako zmažem kolegu z mojej firmy?

Iba ak ste admin firmy, môžete vyhadzovať kolegov.
Choďte do Menu > Iné > Kolegovia.
Otvorte kolegu, ktorého chcete riešiť.
Stlačte "Vymazať z firmy".
Kolegovi zostane prístup do systému účtoonline, ale už nebude mať prístup do Vašej firmy.