Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Čo znamená "Hlavný"?

To je Hlavný Filter alebo Hlavný pohľad.
Môžete si ukladať svoje filtre aj svoje vlastné pohľady na zoznamy.
Napríklad v Saldokonte je Filter Hlavný, ale aj Pohľadávky a Záväzky. Sú to len tri názvy filtrov. Keď kliknete na nejaký z nich, automaticky sa Vám vyplní filter podľa toho, ako ste si ho uložili (podmienky hľadania).
Napríklad keby som mal dva bankové účty, tak si v prehľade bankových pohybov urobím aj Filter BU1, ktorý mi rovno vyplní číslo účtu1. A Filter BU2, ktorý mi rovno vyplní číslo účtu 2.

(Filter s názvom Pohľadávky na obrázku automaticky vyplnil účet 31 a neuhradené.)

Pohľady sú o tom, aký zoznam chcete. Môžete si nastaviť aké stĺpce chcete vidieť, v akom poradi, v akej šírke stĺpcov, ako zoradiť zoznam... Nastavíte si a dáte uložiť Pohľad cez tlačítko Nový.
Tak sa Vám pridá do zoznamu Vašich pohľadov a nabudúce len kliknete na názov pohľadu a zoznam sa Vám ukáže tak ako ste si nastavili.