Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Faktúra slúži zároveň ako dodací list - chcem to mať na každej faktúre - predvolená poznámka.

Ak chcete mať nejaký text na každej faktúre, dá sa nastaviť predvolená poznámka.
Choďte do Menu > Iné > Druh dokladu a otvorte druh dokladu.
Pre každý druh dokladu si môžete nastaviť vlastnú poznámku.
Hodí sa napríklad aj pre vyšlé faktúry do zahraničia - text ohľadom reverse-charge DPH resp. oslobodenie tovarov od dane.