Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Kde si môžem pozrieť históriu, čo sa dialo v mojej firme?

Choďte do Menu > Iné > História.
Alebo na hlavnej obrazovke firmy, za názvom a adresou Vašej firmy je modrým "História."