Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Kontrolný výkaz DPH (KV DPH)

KV DPH je pôvodne zvaný "podklad pre DPH priznanie", ktorý teraz exportujete do XML a vkladáte ho spolu s DPH priznaním cez portál finančnej správy.

(Neodporúčame cez eDane. Ak sa chcete vyhnúť rôznym chybovým hláškam, používajte online webový portál finančnej správy. eDane je exe program a používa dll knižnice windowsu - je náročnejšie udržiavať ho vo forme).

Menu > Iné > DPH


Čo je vlastne KV DPH? Je to zoznam všetkých daňových dokladov, ktoré Vám vchádzajú do DPH priznania. Všetky tieto doklady aj tak normálne účtujete na 343, takže sa nejedná o žiadnu robotu navyše. Na základe zoznamu týchto dokladov si môže server daňovákov napárovať faktúru medzi dodávateľom a odberateľom a skontrolovať Vaše priznanie aj vzhľadom k ERP, dobropisom, zahraničným obchodom atď. V blízkej dobe vznikne Európsky server pre výmenu informácií ohľadom DPH faktúr, takže v rámci Európskej Únie sa obmedzia podvodníci s DPH a zároveň sa zachová voľný spoločný trh pre podnikanie v celej EÚ, tkzv. single market.

KV DPH má 9 sekcií, do ktorých sú rozdelené doklady:

V našom programe je k nim aj normálny popis, ako vidíte na obrázku.
Komentár:
B3: sú došlé plusové bločky, napríklad nákup PHM, spotreba. Vo Vašom účtovníctve výdavkový pokl. doklad (VPD).
C2: sem idú okrem došlých dobro/ťarchopisov aj došlé storno bločky. Napríklad vrátite poškodený tovar, spravia Vám z ERP storno bloček, zaúčtujete mínusom VPD.
D1: tržby z mojej ERP, zvyčajne jeden príjmový pokladničný doklad (PPD) za mesiac. Čiže DPH z mojej ERP. Ak nemáte elektronickú registračnú pokladňu (ERP), túto sekciu nepoužijete.
D2: Sú to moje daňové doklady, čo nie sú ani faktúry, ani z ERP.

Program zaraďuje do sekcie sám od seba, pri uložení každého dokladu. Do výkazu samozrejme idú doklady až po zaradení do DPH, tak ako doteraz.
V interných dokladoch nemá z kade vedieť o čo ide, takže tam si treba každý nastaviť ručne, default dáva sekciu B2.

Na DPH tlačidle na každom doklade vidno hneď aj sekciu, kde je.


Ak chceš zmeniť, treba otvoriť a uloziť: – nemá to vplyv na účtovanie, ukladanie dokladu, zaradenie či vyradenie. Nemení sa to, pokiaľ to nezmeníš.


Toto vyzerá rovnako vo faktúre, pokladničnom aj internom. Samozrejme, pokiaľ doklad nejde do DPH, ciže nie je účtovaný na 343, nemá to zmysel vypĺňať.
Tieto údaje idú do KV.

1. Číslo dokladu: Pri došlej faktúre tam dáva VS, pokiaľ si mala iné číslo na došlej faktúre, treba to prepísať.
Aj písmenká musia byť!! Pokiaľ sú v čísle došlej faktúry písmená, musíš tam dať aj tie, aby si to mohol Kažimír napárovať. Niektoré staré programy veľmi milujú písmenká v čísle dokladu už od čias MS-DOSu.

2. Ak je to dobropis či ťarchopis, zaškrtni kvačku. Pre mínusové faktúry to robí program pri uložení. Ale číslo pôvodného dokladu, ktorý dobropisuješ/ťarchopisuješ, treba dopísať.

ZÁVER:
Ak nerobíš milión dobropisov, tak nemáš skoro žiadnu robotu navyše.

Pre vytvorenie DPH priznania choďte do Menu > Iné > DPH.
Viac info v otázke vyššie.