Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

KV DPH a druh dokladu

V druhu si môžeš nastaviť, že má dávať na každý nový doklad s týmto druhom nejakú predvolenú sekciu KV DPH.

Je to použiteľné napríklad vo “Faktúra došlá zahraničná” alebo “PPD predaj z ERP”.
Na ostatných to necháš prázdne a program ti to pomôže zaradiť.

Čiže napríklad pri zahraničnej FA došlej si to nastavíš a vždy keď zrobíš novú FA s týmto druhom, dá ti ju rovno do B1.Čo je to reverse-charge?
To je špecialita, keď DPH platí len posledný v reťazi - od výroby (dovozu) až po konečného spotrebiteľa komodity. Týka sa to len vybraných tovarov (pšenica, mobily, oleje, atď.), ktoré vybralo Ministerstvo financií ako najviac rizikové z pohľadu podvodov s DPH odpočtami (a ťažko stopovateľné objemy).