Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

KV DPH opravný a dodatočný

KV musíte podať v rovnaký deň ako priznanie.
Opravný KV môžete podať v termíne do 25-teho.
Po termíne len Dodatočný.

Opravný KV Vám vygeneruje program, pri generovaní XML vyberte Druh Opravný.

Dodatočný KV sa nepodáva kompletný, teda faktúry a doklady, ktoré ste neopravovali, tie už znova nejdú do výkazu.
Do dodatočného KV idú iba tie pokazené.
Ak budete robiť dodatočný KV, prihláste sa do portálu finančnej správy a vyplňte tam tých pár faktúr vo formulári Kontrolný výkaz DPH.


Postup je:
a) Pri oprave faktúry:
vyplníte údaje z pôvodnej faktúry, kód opravy dáte 1 (storno starej).
Pridáte nový riadok a vyplníte čísla z novej /opravenej/ faktúry a kód opravy dáte 2 (nová).
b) Pri vyradení faktúry z KV:
vyplníte staré údaje a kód opravy dáte 1 (storno starej)
c) Pri zaradení novej faktúry do KV:
vyplníte nové údaje a kód opravy dáte 2 (nová)Ak ste pridávali nové došlé bločky, treba spraviť opravu B3, ako keby ste nahadzovali prerobenú faktúru (postup a) ). Staré čísla z B3 nájdete v pôvodnom XML, čo ste posielali.