Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Mám dohodnuté splatnosti s dodávateľmi aj odberateľmi. Kde si nastavím predvolenú splatnosť, ktorú mi bude samé dávať na faktúry? Kde si nastavím všeobecnú predvolenú splatnosť na nové faktúry?

Otvore v menu Partneri
Otvorte partnera v zozname partnerov.
Nastavte jeho predvolenú splatnosť - v dňoch.

Ak necháte splatnosť nula, bude sa dávať všeobecná splatnosť - túto si môžete nastaviť vo svojej karte partnera (Moja Firma). Menu > Partneri, podmenu Moja Firma. Default je 14 dní.