Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

V čísle dokladu mi píše duplicitné počítadlo. Ako to opraviť?

Choďte do Menu > Iné > Číslovanie dokladov.
Otvorte číslovanie, ktoré riešite. (napr. Pokladňa výdaj)
V spodnej tabuľke sú všetky počítadlá pre tento číselný rad.
V stĺpci "Nasleduje" píše aké číslo dokladu nasleduje. Tie riadky, kde Vám píše duplicitné počítadlo, zmažte.