Login

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
A SKLAD ONLINE

*údaje v grafe sú z ilustračnej firmy
| | | Spolu: €,
*údaje v grafe sú z ilustračnej firmy
| Spolu:
Ukáž čiary
Ukáž koláč


 • komplexné číslovanie dokladov, aj podľa pokladne, mesiac od jedna, podľa banky, skladu
 • automat import z banky cez email alebo ručný import bankových výpisov
 • nastaviteľné druhy pohybov, automatický výber analytiky podľa toho čo je na doklade
 • automatické vyplnenie DPH priznania a zaslanie XML na Daňový úrad + kontrolný výkaz DPH
 • online kontrola daňových subjektov dph pri vystavení dokladu a dph priznaní
 • exporty a zálohovanie u nás alebo aj do Vášho PC: HTML, Excel, PDF
 • inteligentná súvaha a výsledovka (aj XML), prehľadná účtovná osnova
 • účtovná závierka na jeden klik - a kedykoľvek ju môžete opraviť
 • doklady aj v cudzej mene, kurzy online z ECB, zberné faktúry, účtovné prípady, strediskové účtovanie


Archivácia a elektronická komunikácia
 • odosielanie faktúr, dodákov, salda emailom z programu - v PDF alebo HTML
 • 200 str. celoročné účtovné zostavy na uloženie v HTML do počítača, netreba tlačiť
 • odosielanie daňových výkazov DPH, súvahy, výsledovky cez XML na finančnú správu
Hore