Login
Ako účtovať?
Stránka na účtovanie rôznych prípadov www.ako-uctovat.sk

Všetko o podnikaní
www.podnikajte.sk
Momentálne (2015/16) asi najlepší web na SK k téme. Praktické články k daňovým, účtovným a legislatívnym novinkám.

Index podnikateľa, Finstat, Slovstat
OpenData mining point. Informácie o všetkých firmách a živnostníkoch, index podnikateľa vrátane hodnotiaceho indexu a info o prípadných súdnych sporoch, kde je firma navrhovateľ/odporca žalobca/žalovaný.
www.indexpodnikatela.sk
www.finstat.sk
www.slovstat.sk
Využitie: Preverovanie obchodných partnerov, získavanie informácií o potencionálnom trhu, zákazníkoch, segmentácia /sales/.

Súdne rozhodnutia všeobecných súdov SR
www.slov-lex.sk/vseobecne-sudy-sr
Nový systém Ministerstva spravodlivosti, ten starý v ASP bol hrozný.
Dá sa tu už normálne hľadať a rozhodnutie hneď stiahnuť v PDF. Patrilo by sa, za 9 milionov €. (#šaktoto)
Začiernené sú mená fyzických osôb, podľa firmy sa dá hľadať.

Zákony pre ľudí
www.zakonypreludi.sk
Právnici zvyknú používať JASPI, od 2016 asi prejdú na www.slov-lex.sk, lebo to je záväzná zbierka zákonov, celkom dobre spravená.
Ja ostávam na zákonoch pre ľudí, lebo sa mi v to lepšie hľadá. A páči sa mi aj ten názov.
Áno, zákony by mali byť pre ľudí, a tiež policajti a sudcovia.
Od Feb 2016 má byť aj nová verzia zákonov pre ľudí.

Interpretácie zákonov a záludnosti
www.najpravo.sk
Historické aj najnovšie objavy (aj zakopnutia) slovenských súdov a poslancov.
Na webe sú informácie pre bežného človeka a tiež profesionálne výklady komplikovaných tém - hlavne z (i)relevantných súdnych rozhodnutí.

Pomôcka z DRSR na určenie čísla účtu a variabilného symbolu pre platenie daní
http://oud.drsr.sk - povie číslo účtu
Prečíslie vyberte podľa tejto tabuľky:
predčíslie účtu - Druh dane
500208 - Daň z príjmov fyzickej osoby (s trvalým pobytom v tuzemsku)
500224 - Daň z príjmov právnickej osoby (so sídlom v tuzemsku)
500240 - Daň z pridanej hodnoty
a Variabilný symbol: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani#zoznamy_VS

© SG Dev 2009-2022
Kontakt
Zoznam platiteľov DPH s IBAN
Rizikové subjekty DPH
Fio bank zlaté číslo
Hore