Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Ako robiť a účtovať zálohové faktúry - proformy?

Načo sú zálohovky?
Zálohové faktúry slúžia ako výzva k úhrade, sú to nedaňové doklady.
Používame ich, ak chceme najprv peniaze, až potom dodáme tovar alebo služby, alebo ak dodanie trvá dlhšiu dobu či po častiach, zákazník platí postupne v zálohách a až po prevzatí konečného diela dostane riadnu faktúru.

Do 15 dní od prijatia platby za proformu ste povinní odviesť štátu DPH, pokiaľ ste platca DPH.
Tkzv. vyúčtovaciu faktúru.
(V minulosti niektorí zneužívali proformy na oddialenie platby DPH, preto štát prijal toto pravidlo.)

Do 15 dní od dodania tovaru alebo služby ste povinní vystaviť daňový doklad.

Kedy používať proformy a účtovať ich vôbec?
Rozhodnutie je na Vás.
Otázka je: Je to záväzok?
Ak máte s niekým nájomnú zmluvu, či už Vy prenajímate alebo Vy ste nájomník - vtedy má zmysel evidovať a aj účtovať proformy, pretože ste podpísali zmluvu.
Váš záväzok, alebo záväzok Vášho klienta je deklarovaný podpisom zmluvy.
Účtovníctvo Vám pomáha riadiť svoju firmu a jej život, takže je pre Vás výhodné mať v ňom zaevidované reálne záväzky aj pohľadávky.

Pokiaľ Vám pošle Verlag Dashofer proforma faktúru na ich služby - tak to nie je Váš záväzok. Ak sa to nechystáte kúpiť, nemá zmysel takú zálohovku evidovať, a už vôbec nie účtovať.

Kedy účtovať proformy a kedy nie?
V účto-online ste dostali k proformám dva druhy dokladov. Jeden sa volá "Proforma zmluvná" a druhý len "Proforma".
Obyčajná proforma nemá nastavené žiadne účtovanie a Proforma zmluvná má účtovanie 314-preddavky/ 321 dodávatelia.

Obyčajná proforma:
Obyčajnú proformu môžete použiť na nezáväznú objednávku. Pokiaľ Vám zákazník nezaplatí, nič sa nedeje. Keď zaplatí, môžete rovno vystaviť riadnu faktúru a jeho platbu pripárovať rovno k riadnej faktúre (VS v riadnej FA dajte ten z proformy).V proforme si môžete zakliknúť "Vybavená" - aby ste mohli zhodnotiť, koľko z nezáväzných bolo zaplatených a koľko nie.Po pripárovaní úhrady k faktúre sa Vám Faktúra vytlačí aj s úhradou, takže zákazník dostane faktúru: k úhrade 0,-€.Zmluvná proforma:
Proformu zmluvnú môžete použiť na také proformy, na ktoré máte podpísané zmluvy - a chcete mať túto pohľadávku/záväazok evidovaný v saldokonte.
Účtovanie nie je až tak zložité - musíte spraviť navyše jeden interný doklad - preúčtovanie zálohy. V účtoonline to ide na jeden klik.
Na proforme stlačte v hornom menu: Generuj pokl. doklad.


To Vám otvorí nový pokladničný doklad - záloha dodávateľovi alebo odberateľa a vyplní partnera, VS aj sumu.
Po uložení pokladničáku ho môžete zaúčtovať - saldo máte vyplnené a v hornom menu stlačte: Generuj INT preúčt. zálohy

To Vám otvorí nový interný doklad na preúčtovanie - zasa komplet vyplnený.
Po uložení Vám ponúkne oba saldá - 311 aj 314, keďže VS máme na celej operácii rovnaký - číslo proformy. Môžete zaúčtovať.

Celkovo potrebujete len zopár klikov a máte hotových všetky 3 dokladov a hlavne - spárované v salde.

V prípade, že dodávate dielo na viac etáp alebo na dlhšiu dobu, budete potrebovať ku každej prijatej platbe robiť vyúčtovaciu faktúru a zaplatiť z nej DPH.
Postup je obdobný:
Vygenerujte pokladničný doklad - vyplňte sumu, ktorú klient reálne zaplatil.
Ak je to bankový pohyb - skontrolujet VS a nastavte druh: Prijatá záloha od odberateľa.
Po uložení pokladničáku máte v hornom menu: Generuj vyúčt. fak.
Program všetko vyplní, rozpis DPH musíte vyplniť. Druh dokladu dá "vyúčtovacia k proforme".

DPH zaúčtuje voči 314 a základ dane len preúčtuje cez 395.
Takýchto faktúr môžete spraviť toľko, koľko platieb dostanete.
Po kompletnom dodaní diela/tovaru/služby dáte vygenerovať riadnu faktúru - kde už bude DPH nula, alebo len zostatková a účtovať budete len náklady alebo výnosy - to bude zároveň zostatok na 314, čiže saldo dostanete na nulu.