Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Grafy

Jeden obrázok má hodnotu tisíc slov.
Na hlavnej stránke Vašej firmy vidíte dva grafy, údaje sú online z Vašeho účtovníctva.
Analýzu v čase (timeline) a štrukturálnu analýzu (koláč).


V timeline môžete sledovať vývoj niečoho v čase.
Buď posledných 12 mesiacov, keď stlačíte "Mesiac", alebo posledných 12 rokov, tlačidlo "Rok".
Údaje ťahá z hlavnej knihy, takže sú k poslednému dňu mesiaca, alebo k poslednému mesiacu fiskálneho roku. Aj keď máte posunutý účtovný rok (nie od januára), je to OK, ťahá z HK.
Môžete si dať zobraziť stĺpcový graf alebo čiarový.
Prvé vyberátko je Preset - prednastavené hodnoty, ktoré sa vyplnia do ostatných políčok.
Do grafu môžete vybrať 2 účty, ktorých vývoj v čase si chcete navzájom porovnať. Napr. Náklady vs. Výnosy.
V prípade čiarového grafu ukáže 3 lajny - tretia (zelená) je rozdiel tých dvoch, čiže v prípade Náklady a Výnosy je zelená čiara zisk za daný mesiac alebo rok.
Účet sa dá vybrať podľa čísla alebo názvu - treba napísať.
Druhé vyberátko vedľa čísla účtu je stĺpec z HK. Lebo pri niektorých účtoch má zmysel zobrazovať obrat MD alebo DAL, pri iných mesačný obrat MD-DAL, alebo kumulatívny zostatok na konci mesiaca (zostatok fiskál). Asi môže mať význam aj MD fiskál alebo DAL fiskál.
Napríklad Preset 4, 221 banka kredit/debet. Tam má význam obrat MD a DAL.
Preset 5, 221 Zostatok na bankovom účte v čase, tam má význam Zostatok fiskál.
Do políčka účet môžete vybrať analytický účet alebo syntetický účet, alebo aj syntetickú skupinu, čiže:
- 221-001 ak chcem konkrétny bankový účet
- 221 ak chcem všetky účty
- 22 ak chcem všetky účty v bankách, tj. bežné účty 221 + termínované vklady 222
- 2 ak chcem všetky finančné účty, tj. účty + ceniny + úvery + dlhopisy.

V koláčovom grafe si môžete spraviť analýzu štruktúry.
Najlepší príklad sú Náklady, účtovná skupina 5, lebo tie aj najviac analyticky sledujeme.
Ale pokiaľ má niekto aj výrobu a polotovary, pre neho je zaujímavá aj skupina 6 Výnosy a skupina 1 Zásoby.
Skupina 3, analýza pohľadávok a záväzkov, ak účtujete dosť analyticky.
Skupina 0, dlhodobý majetok, tiež zaujímavé, ak máte veľa majetku.

V koláčovom grafe teda vidíte podiel niečoho na celkovej sume niečoho.
Napr. podiel mzdových alebo finančných nákladov na celkových nákladoch firmy. To nám vie povedať veľa, napríklad či má firma rizikový cashflow ak je podiel finančných nákladov príliš vysoký oproti ostatným nákladom. Takéto zdravie sa dá hodiť aj do timeline grafu, kde si dám finančné náklady voči zisku firmy. V dnešnej dobe (2015/16) veľa firiem pracuje s piďi maržami, takže aj finančné náklady 3,5% môžu byť rizikové.
Ak chcete úver z banky alebo vydať dlhopisy, pozrite si tieto grafy. Obrat Vám je na nič, keď nemáte zisk, alebo Váš cashflow stojí a padá na dodávateľských úveroch.

Grafy v sklade:


Dva timeline grafy.
Prvý hovorí o Vašom výkone v predaji. Obrat bez DPH a s DPH + zelená lajna je zisková marža.
Druhý hovorí o hodnote skladu a pohyboch v ňom, tj. príjem a výdaj (zarátava aj prevody medzi skladmi)
Dá sa filtrovať podľa skladu alebo za všetky sklady spolu.