Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Kde uvidím importované pohyby z banky?

Importované doklady vidíte hneď na hlavnej obrazovke firmy vpravo. Pokiaľ nemáte v importe nič, vidíte stav pokladní, bankových účtov a iných aktív.

Po klinutí na riadok (pohyb na účte) sa Vám otvorí Nový bankový pohyb. Bude komplet vyplnený. Pokiaľ program nájde v salde podľa VS aj neuhradenú pohľadávku či záväzok, tak vyplní aj partnera. Druh dokladu nastaví podľa toho, čo ste si nastavili v Nastaveniach Import/Export (Menu > Iné).

Akonáhle dáte uložiť, označí sa tento import ako vybavený a môžete nahrávať ďalšie bankové pohyby z importu.
Program nikdy nevyrába doklady sám od seba. Vždy sú v importe a je na Vás či si nahráte doklad do účtovníctva, alebo zmažete z importu, napríklad ak ste si ho už nahrali ručne.