Hore
Príručka k programu
Obsah - Zoznam otázok Celá príručka v jednom

Saldokonto: Nejde mi párovanie, ani v doklade mi neponúka saldo, ani priamo v salde mi nejde spojit úhradu na faktúru.

Skontrolujte, či párujete na rovnaký účet. Aj analytika musí byť zhodná.

Ak Vám v doklade neponúka saldo, skontrolujte si aj Variabilný Symbol (VS).